Роза "Akito" 40 см. Роза "Akito"
см
шт 55
шт 85
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 65
Роза "Alba" 40 см Роза "Alba"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65
Роза "Amalia" 40 см Роза "Amalia"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Amsterdam" 40 см Роза "Amsterdam"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Blizzard" 40 см Роза "Blizzard"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Blush" 40 см Роза "Blush"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65
Роза "Cabaret" 40 см Роза "Cabaret"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65
Роза "Carousel" 40 см Роза "Carousel"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65
Роза "Cherry Brandy" 40 см. Роза "Cherry Brandy"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Cherry O" 40 см Роза "Cherry O"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65
Роза "Circus" 40 см Роза "Circus"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65
Роза "Cool Water" 40 см. Роза "Cool Water"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Dona Natalia" 40 см. Роза "Dona Natalia"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Duet" 40 см. Роза "Duet"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Engagement" 40 см Роза "Engagement"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65
Роза "Esperance" 40 см Роза "Esperance"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65
Роза "Farfalla" 40 см. Роза "Farfalla"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Forever young" 40 см Роза "Forever young"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65