Роза "Akito" 40 см. Роза "Akito"
см
шт 55
шт 80
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 140
шт 120
шт 100
шт 65
Роза "Alba" 40 см Роза "Alba"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
шт 65
Роза "Amalia" 40 см Роза "Amalia"
см
шт 55
шт 65
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Amsterdam" 40 см Роза "Amsterdam"
см
шт 55
шт 65
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Blizzard" 40 см Роза "Blizzard"
см
шт 55
шт 65
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Blush" 40 см Роза "Blush"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
шт 65
Роза "Cabaret" 40 см Роза "Cabaret"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
шт 65
Роза "Carousel" 40 см Роза "Carousel"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
шт 65
Роза "Cherry Brandy" 40 см. Роза "Cherry Brandy"
см
шт 55
шт 65
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Cherry O" 40 см Роза "Cherry O"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
шт 65
Роза "Circus" 40 см Роза "Circus"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
шт 65
Роза "Cool Water" 40 см. Роза "Cool Water"
см
шт 55
шт 65
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Dona Natalia" 40 см. Роза "Dona Natalia"
см
шт 55
шт 65
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Duet" 40 см. Роза "Duet"
см
шт 55
шт 65
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Engagement" 40 см Роза "Engagement"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
шт 65
Роза "Esperance" 40 см Роза "Esperance"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
шт 65
Роза "Farfalla" 40 см. Роза "Farfalla"
см
шт 55
шт 65
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Forever young" 40 см Роза "Forever young"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 150
шт 140
шт 120
шт 100
шт 80
шт 65