Роза "Akito" 40 см. Роза "Akito"
см
шт 55
шт 85
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 70
Роза "Alba" 40 см Роза "Alba"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
шт 70
Роза "Amalia" 40 см Роза "Amalia"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
Роза "Amsterdam" 40 см Роза "Amsterdam"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
Роза "Blizzard" 40 см Роза "Blizzard"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
Роза "Blush" 40 см Роза "Blush"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
шт 70
Роза "Cabaret" 40 см Роза "Cabaret"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
шт 70
Роза "Carousel" 40 см Роза "Carousel"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
шт 70
Роза "Cherry Brandy" 40 см. Роза "Cherry Brandy"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
Роза "Cherry O" 40 см Роза "Cherry O"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
шт 70
Роза "Circus" 40 см Роза "Circus"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
шт 70
Роза "Cool Water" 40 см. Роза "Cool Water"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
Роза "Dona Natalia" 40 см. Роза "Dona Natalia"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
Роза "Duet" 40 см. Роза "Duet"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
Роза "Engagement" 40 см Роза "Engagement"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
шт 70
Роза "Esperance" 40 см Роза "Esperance"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
шт 70
Роза "Farfalla" 40 см. Роза "Farfalla"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
Роза "Forever young" 40 см Роза "Forever young"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 170
шт 150
шт 120
шт 110
шт 85
шт 70