Роза "Tibet" 40 см. Роза "Tibet"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Titanic" 40 см. Роза "Titanic"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Topaz" 40 см Роза "Topaz"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60
Роза "Vendela" 40 см. Роза "Vendela"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "White Chocolate" 40 см Роза "White Chocolate"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60
Розы "Deep Purpie" 40 см. Розы "Deep Purpie"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Wild Topaz" 40 см. Роза "Wild Topaz"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Ирис Ирис
шт 45