Роза "Tibet" 40 см. Роза "Tibet"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Titanic" 40 см. Роза "Titanic"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Topaz" 40 см Роза "Topaz"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65
Роза "Vendela" 40 см. Роза "Vendela"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "White Chocolate" 40 см Роза "White Chocolate"
см
шт 55
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
шт 65
Розы "Deep Purpie" 40 см. Розы "Deep Purpie"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Роза "Wild Topaz" 40 см. Роза "Wild Topaz"
см
шт 55
шт 65
шт 220
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 105
шт 85
Ирис Ирис
шт 45