Роза "Tibet" 40 см. Роза "Tibet"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Titanic" 40 см. Роза "Titanic"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Topaz" 40 см Роза "Topaz"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80
Роза "Vendela" 40 см. Роза "Vendela"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "White Chocolate" 40 см Роза "White Chocolate"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80
Розы "Deep Purpie" 40 см. Розы "Deep Purpie"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Wild Topaz" 40 см. Роза "Wild Topaz"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Ирис Ирис
шт 55