Роза "Akito" 40 см. Роза "Akito"
см
шт 55
шт 100
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 70
Роза "Alba" 40 см Роза "Alba"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
шт 70
Роза "Amalia" 40 см Роза "Amalia"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
Роза "Amsterdam" 40 см Роза "Amsterdam"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
Роза "Blizzard" 40 см Роза "Blizzard"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
Роза "Blush" 40 см Роза "Blush"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
шт 70
Роза "Cabaret" 40 см Роза "Cabaret"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
шт 70
Роза "Carousel" 40 см Роза "Carousel"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
шт 70
Роза "Cherry Brandy" 40 см. Роза "Cherry Brandy"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
Роза "Cherry O" 40 см Роза "Cherry O"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
шт 70
Роза "Circus" 40 см Роза "Circus"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
шт 70
Роза "Cool Water" 40 см. Роза "Cool Water"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
Роза "Dona Natalia" 40 см. Роза "Dona Natalia"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
Роза "Duet" 40 см. Роза "Duet"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
Роза "Engagement" 40 см Роза "Engagement"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
шт 70
Роза "Esperance" 40 см Роза "Esperance"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
шт 70
Роза "Farfalla" 40 см. Роза "Farfalla"
см
шт 55
шт 70
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
Роза "Forever young" 40 см Роза "Forever young"
см
шт 55
шт 270
шт 260
шт 250
шт 220
шт 180
шт 160
шт 130
шт 100
шт 70