Роза "Akito" 40 см. Роза "Akito"
см
шт 65
шт 95
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 80
Роза "Alba" 40 см Роза "Alba"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80
Роза "Amalia" 40 см Роза "Amalia"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Amsterdam" 40 см Роза "Amsterdam"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Blizzard" 40 см Роза "Blizzard"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Blush" 40 см Роза "Blush"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80
Роза "Cabaret" 40 см Роза "Cabaret"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80
Роза "Carousel" 40 см Роза "Carousel"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80
Роза "Cherry Brandy" 40 см. Роза "Cherry Brandy"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Cherry O" 40 см Роза "Cherry O"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80
Роза "Circus" 40 см Роза "Circus"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80
Роза "Cool Water" 40 см. Роза "Cool Water"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Dona Natalia" 40 см. Роза "Dona Natalia"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Duet" 40 см. Роза "Duet"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Engagement" 40 см Роза "Engagement"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80
Роза "Esperance" 40 см Роза "Esperance"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80
Роза "Farfalla" 40 см. Роза "Farfalla"
см
шт 65
шт 80
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
Роза "Forever young" 40 см Роза "Forever young"
см
шт 65
шт 230
шт 220
шт 200
шт 180
шт 150
шт 135
шт 115
шт 95
шт 80