Роза "Akito" 40 см. Роза "Akito"
см
шт 50
шт 80
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 60
Роза "Alba" 40 см Роза "Alba"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60
Роза "Amalia" 40 см Роза "Amalia"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Amsterdam" 40 см Роза "Amsterdam"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Blizzard" 40 см Роза "Blizzard"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Blush" 40 см Роза "Blush"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60
Роза "Cabaret" 40 см Роза "Cabaret"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60
Роза "Carousel" 40 см Роза "Carousel"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60
Роза "Cherry Brandy" 40 см. Роза "Cherry Brandy"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Cherry O" 40 см Роза "Cherry O"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60
Роза "Circus" 40 см Роза "Circus"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60
Роза "Cool Water" 40 см. Роза "Cool Water"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Dona Natalia" 40 см. Роза "Dona Natalia"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Duet" 40 см. Роза "Duet"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Engagement" 40 см Роза "Engagement"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60
Роза "Esperance" 40 см Роза "Esperance"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60
Роза "Farfalla" 40 см. Роза "Farfalla"
см
шт 50
шт 60
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
Роза "Forever young" 40 см Роза "Forever young"
см
шт 50
шт 210
шт 220
шт 200
шт 180
шт 130
шт 120
шт 100
шт 80
шт 60