Роза "Akito" 40 см. Роза "Akito"
см
шт 55
шт 85
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 65
Роза "Alba" 40 см Роза "Alba"
см
шт 55
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
шт 65
Роза "Amalia" 40 см Роза "Amalia"
см
шт 55
шт 65
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
Роза "Amsterdam" 40 см Роза "Amsterdam"
см
шт 55
шт 65
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
Роза "Blizzard" 40 см Роза "Blizzard"
см
шт 55
шт 65
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
Роза "Blush" 40 см Роза "Blush"
см
шт 55
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
шт 65
Роза "Cabaret" 40 см Роза "Cabaret"
см
шт 55
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
шт 65
Роза "Carousel" 40 см Роза "Carousel"
см
шт 55
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
шт 65
Роза "Cherry Brandy" 40 см. Роза "Cherry Brandy"
см
шт 55
шт 65
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
Роза "Cherry O" 40 см Роза "Cherry O"
см
шт 55
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
шт 65
Роза "Circus" 40 см Роза "Circus"
см
шт 55
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
шт 65
Роза "Cool Water" 40 см. Роза "Cool Water"
см
шт 55
шт 65
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
Роза "Dona Natalia" 40 см. Роза "Dona Natalia"
см
шт 55
шт 65
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
Роза "Duet" 40 см. Роза "Duet"
см
шт 55
шт 65
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
Роза "Engagement" 40 см Роза "Engagement"
см
шт 55
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
шт 65
Роза "Esperance" 40 см Роза "Esperance"
см
шт 55
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
шт 65
Роза "Farfalla" 40 см. Роза "Farfalla"
см
шт 55
шт 65
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
Роза "Forever young" 40 см Роза "Forever young"
см
шт 55
шт 240
шт 220
шт 200
шт 180
шт 160
шт 125
шт 110
шт 85
шт 65